DORESTAD

Dit is Dorestad. Dorestad in de tijd dat het heel groot was. In de tijd dat het net zo groot en belangrijk was als nu ons Rotterdam. Een doorvoerhaven van goederen uit Noord-Europa naar grote bevolkingsgebieden in West- en Zuid-Europa. Dat was in de jaren van ongeveer 750 tot 900 na Chr. Toen was Dorestad een bruisende handelsstad, een stad waar handelaren vanuit alle windrichtingen graag kwamen. In die stad waren ook de Vikingen veelgeziene gasten die handel dreven zoals heel velen met hen. Maar waar ook roofzuchtige Vikingen vele malen aanlegden om die stad te plunderen en kostbaarheden op te eisen zoals op de beroemde tekening van Isings (zie de welkomstpagina) in beeld is gebracht. Tot negen keer toe gebeurde dat:

834  Frisia, Dorestad

835  Frisia, Dorestad

836  Dorestad, Antwerpen, Witla, Frisia

837  Walcheren, Dorestad

846  Dorestad, Oostergo, Westergo, Gent

847  Dorestad, Meinerswijk, Betuwe

850  Dorestad, Betuwe, de Waal, Terwaan, Gent, Vlaanderen

857  Dorestad, Betuwe, Utrecht

863  Dorestad

Daarna was de stad leeggeroofd en verlegden de Vikingen hun aandacht naar omliggende steden zoals o.a. Tiel en Nijmegen. 

Scan 144.jpeg