N I E U W S

Draken Hoofd_BLK-01.png

Het schip is sinds 14 oktober j.l. uit de vaart. Het is winterklaar gemaakt en gaat tot volgend seizoen in de winterstand.

De verwachting is dat het vanaf 1 april 2022 weer in de vaart komt.

Hou onze website en die van de VVV (www.vvvkrommerijnstreek.nl) in de gaten voor de laatste nieuwtjes.

Op 31-12-2021 zijn de gewijzigde statuten bij notaris Sprenkels gepasseerd. Belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Naamswijziging van de stichting Wijkse Projekten naar Stichting Beheer Vikingschip.

  2. De wet WBTR is verwerkt in de statuten, reglement etc.